Hur ansöker jag?

Du ansöker om rätten att vara vapenfri genom skriftlig ansökan på en fastställd blankett till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Ansökan skall innehålla en skriftlig försäkran om att du har en allvarlig personlig övertygelse rörande bruk av vapen mot annan.