Vapenfrihet

Vad innebär rätten att vara vapenfri?

Har du fått rätt att vara vapenfri får du inte skrivas in med totalförsvarsplikt till en befattning som är förenad med bruk av vapen eller mot din vilja skrivas in för tjänstgöring i Försvarsmakten.

Vem kan ansöka om rätten att vara vapenfri?

Du kan ansöka om rätten att vara vapenfri om du är totalförsvarspliktig. Totalförsvarspliktiga är svenska medborgare och övriga personer bosatta i Sverige i åldern 16–70 år. Rätten att vara vapenfri regleras i lag.

Vad krävs för att få rätt att vara vapenfri?

Om en totalförsvarspliktig kan antas ha en så allvarlig personlig övertygelse rörande bruk av vapen mot annan att övertygelsen är oförenlig med en tjänstgöring som är förenad med bruk av vapen, skall han eller hon efter ansökan få rätt att vara vapenfri.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om rätt att vara vapenfri på föreskriven blankett hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. Ansökan skall innehålla en skriftlig försäkran om att du har en allvarlig personlig övertygelse rörande bruk av vapen mot annan. Ansökningsblankett finns på dokument-sidan.

Var regleras rätten att vara vapenfri?

Rätten att vara vapenfri regleras i 16–22 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.