Centrum för vapenfrihet, CFV, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som inrättades av den sista Civilpliktskongressen 2008. CFV har som syfte att bl.a. främja respekt för ställningstaganden mot att använda vapen samt att stu­dera och bevaka tillämpningen av bestämmelserna om rätten att vara vapenfri. CFV:s styrelse består av tidigare ledamöter i Civilpliktsrådet och dess föregångare VMO och VTP-AG