Vapenfrihet

Vad innebär rätten att vara vapenfri?

Har du fått rätt till vapenfrihet får du inte skrivas in med totalförsvarsplikt till en befattning som är förenad med bruk av vapen eller mot din vilja skrivas in för tjänstgöring i Försvarsmakten.

Vem kan ansöka om rätten att vara vapenfri?

Du kan ansöka om rätten att vara vapenfri om du är totalförsvarspliktig och inte kan använda vapen mot annan människa. Totalförsvarspliktiga är svenska medborgare och övriga personer bosatta i Sverige i åldern 16–70 år. Rätten regleras i lag. Se resurser för mer information.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om rätten att vara vapenfri genom skriftlig ansökan till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Ansökan skall innehålla en skriftlig försäkran om att du har en allvarlig personlig övertygelse rörande bruk av vapen mot annan. Ansökningsblankett finns på resurser-sidan.