Om centrum för vapenfrihet

Centrum för vapenfrihet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som har till ändamål
att främja respekt för ställningstaganden mot att använda vapen,
att främja rättssäkerhet för dem som har eller önskar ha rätt att vara vapenfri,
att bevaka debatten i vapenfrifrågor och, om det är påkallat av föreningens syften, reagera med egna inlägg,
att hålla vapenfrifrågorna aktuella i samhällsdebatten,
att bibehålla en samlad erfarenhet och kompetens rörande tidigare problem som förekommit med anknytning till vapenfrihet, samt om verksamhet som bedrivits i Vapenfria tjänstepliktigas arbetsgrupp, Sveriges vapenfria tjänstepliktigas medinflytandeorganisation och Civilpliktsrådet samt
att samla information om samvetsbetingad vapenfrihet.

Centrum för vapenfrihet bildades 2008 på uppdrag av den sista Civilpliktskongressen.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss via e-post (styrelsen@vapenfri.se). Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

    Vad kan vi hjälpa dig med?

    E-post vi kan nå dig på