Om centrum för vapenfrihet

Centrum för vapenfrihet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som bevakar rätten att vara vapenfri och de vapenfrias intressen.

Centrum för vapenfrihet bildades 2008 på uppdrag av den sista Civilpliktskongressen.

Kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

E-post vi kan nå dig på