Vad innebär rätten att vara vapenfri?

Har du fått rätt till vapenfirihet får du inte skrivas in för utbildning till en befattning som är förenad med bruk av vapen eller mot din vilja skrivas in för tjänstgöring i Försvarsmakten.