Vem kan ansöka om rätten att vara vapenfri?

Du kan ansöka om rätten att vara vapenfri om du är totalförsvarspliktig och inte kan använda vapen mot annan människa. Totalförsvarspliktiga är svenska medborgare och övriga personer bosatta i Sverige i åldern 16-70 år.