Kamratföreningen Tomhylsan

Bästa medlem i Kamratföreningen Tomhylsan!

Sedan en tid har nyrekryteringen till föreningen upphört och därmed också den naturliga livfullhet av vilken kamratföreningen fordom präglades. Spillror av den senast valda styrelsen (ingen minns riktigt dess sammansättning och protokollet har förkommit) har nu sammanträtt och kommit fram till att stadgar etc. stadigvarande bör motsvaras av detta tillstånd. Tanken har även dryftats att det kanske rentav är dags att en gång för alla upplösa föreningen.

Med detta i åtanke KALLAS nu medlemmarna till extra årsmöte torsdagen den 9 juni 2016 kl. 18.30. Platsen är preliminärt Hotel Hellsten på Luntmakargatan 68 i Stockholm, men kan komma att ändras till annat ställe i Stockholms innerstad. Upplysning om detta finns i så fall här och på Tomhylsans sida på Facebook (https://www.facebook.com/events/1057958040938078/) i god tid före mötet.

Möteshandlingar: