Årsmöte 2023

Styrelsen i Centrum för vapenfrihet kallar medlemmarna till årsmöte.

Tid: den 28 mars 2023 kl. 18.00

Mötet äger rum på Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68, 113 51 Stockholm.

Smörgås eller liknande serveras.

Närvaroanmälan sker till styrelsen@vapenfri.se senast den 25 mars 2023 för att lokal och förtäring ska kunna planeras.

Mycket välkommen!

Styrelsen

Möteshandlingar